Βουτσινάς Θέματα Επιχειρηματικής Νοημοσύνης

Θέματα Επιχειρηματικής Νοημοσύνης

ISBN: 960-87655-1-X

Συγγραφέας:

Βασίλειος Βουτσινάς

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών