Αρχείο ετικέτας κατάψυξη

Παπαδοπούλου / Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίμων: Μέθοδοι Μικροβιολογικής Εξέτασης Τροφίμων, 3η έκδοση

Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίμων:

Μέθοδοι Μικροβιολογικής Εξέτασης Τροφίμων,

3η έκδοση

Συγγραφέας: Χρυσάνθη Παπαδοπούλου

Kαθηγήτρια Μικροβιολογίας,

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή

 

ISBN 978-618-80913-6-8

Σελίδες: 276

Εκτιμώμενη Τιμή Πώλησης: € 35,00

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3
3. ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 7
4. ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 11
5. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ 15
6. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 19
7. ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 23
8. ΟΙ ΙΟΙ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 71
9. ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 85
10. ΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 107

11. PRIONS ΚΑΙ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΤΡΕΛΛΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 117

12. ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΞΙΝΕΣ 137

13. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (GMOs) 151

14. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 155

15. MΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 175

16. ΡΑΔΙΟΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 195

17. Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 199

18. ΤΡΟΠΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 201

19. ΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 209

20. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 223

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 267

Μικροβιολογικά κριτήρια καταλληλότητας τροφίμων  268

Μικροβιολογικά κριτήρια καταλληλότητας πόσιμων υδάτων 278

Τα είδη μικροοργανισμών που πρέπει να ελέγχονται σε κάθε κατηγορία τροφίμων 280

Συστάσεις της Π.Ο.Υ 283

Κλινικά χαρακτηριστικά των κυριότερων τροφιμογενών νοσημάτων 285

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ