Καρακώστας / Εισαγωγή στη Μιγαδική Ανάλυση

Εισαγωγή στη Μιγαδική Ανάλυση

Συγγραφέας: Γεώργιος Λ. Καρακώστας
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
http://www.math.uoi.gr/GR/staff/faculty/gkarako.html

ISBN: 978-618-80913-6-8