Αρχείο κατηγορίας Μηχανική

Αλεξόπουλος κ. α. / Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά

Αλεξόπουλος Η. Θεόδωρος, Καθηγητής ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ

Εμμανουήλ Α. Δρης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Δημήτριος Ε. Λουκάς, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Σταύρος Ε. Μαλτέζος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ

Βερύκιος Ετερογενείς Καταλυτικές Αντιδράσεις και Αντιδραστήρες

Ξενοφών Ε. Βερύκιος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

 

Ετερογενείς Καταλυτικές Αντιδράσεις και Αντιδραστήρες

ISBN: 960-87655-3-6