Αρχείο κατηγορίας Χημική Μηχανική

Βερύκιος Ετερογενείς Καταλυτικές Αντιδράσεις και Αντιδραστήρες

Ξενοφών Ε. Βερύκιος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

 

Ετερογενείς Καταλυτικές Αντιδράσεις και Αντιδραστήρες

ISBN: 960-87655-3-6