Αποποίηση Ευθύνης

Λόγω διαδικασίας κατασκευής της ιστοσελίδας κάποιες πληροφορίες μπορεί να είναι ελλιπείς, ή και λανθασμένες.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τα στοιχεία μέσω των στοιχείων επικοινωνίας, κατά προτίμηση με χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.