Αλεξόπουλος κ. α. / Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά

Αλεξόπουλος Η. Θεόδωρος, Καθηγητής ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ

Εμμανουήλ Α. Δρης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Δημήτριος Ε. Λουκάς, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Σταύρος Ε. Μαλτέζος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ