Αλεξόπουλος Θ. Δρης Εμμ. / Κλασική Μηχανική

Κλασική Μηχανική

Συγγραφείς:
Θεόδωρος Η. Αλεξόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Εμμανουήλ Α. Δρης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ISBN:978-618-5295-00-4