Αρχείο κατηγορίας Πληροφορική

Αλεξόπουλος Θ., Τζαμαριουδάκη Αικ. / Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων

Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων

Συγγραφείς:

Θεόδωρος Η. Αλεξόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών & Οργανολογίας
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αικατερίνη Ι. Τζαμαριουδάκη
Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

 

ISBN: 978-618-80913-9-9

Βουτσινάς Θέματα Επιχειρηματικής Νοημοσύνης

Θέματα Επιχειρηματικής Νοημοσύνης

ISBN: 960-87655-1-X

Συγγραφέας:

Βασίλειος Βουτσινάς

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών