Αρχείο κατηγορίας Ηλεκτρονική

Αλεξόπουλος Θ. / Σήματα και Συστήματα

Σήματα και Συστήματα

Θεόδωρος Η. Αλεξόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ISBN: 978-618-80913-4-4

Περιεχόμενα
1 Εισαγωγή στα σήματα & συστήματα: Παραδείγματα 1
2 Εισαγωγή στα σήματα & συστήματα: Προβλήματα 65
3 Μετασχηματισμός & σειρές Fourier: Παραδείγματα 73
4 Μετασχηματισμός & σειρές Fourier: Προβλήματα 145
5 Μετασχηματισμός Laplace: Παραδείγματα 157
6 Μετασχηματισμός Laplace: Προβλήματα 201
7 Διακριτός χρόνος – Μετασχηματισμός Z: Παραδείγματα 209
8 Διακριτός χρόνος – Μετασχηματισμός Z: Προβλήματα 251
9 Εργαλεία διακριτού χρόνου: Παραδείγματα 255
10 Εργαλεία διακριτού χρόνου: Προβλήματα 283
11 Παράρτημα 287
1 Συνάρτηση Γάμμα και Βήτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
2 Πίνακας αθροισμάτων δυναμοσειρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
3 Πίνακας μετασχηματισμών Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
4 Πίνακας μετασχηματισμών Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
5 Πίνακας μετασχηματισμών ZT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
6 Χρήσιμες σχέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Βιβλιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Αλεξόπουλος κ. α. / Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά

Αλεξόπουλος Η. Θεόδωρος, Καθηγητής ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ

Εμμανουήλ Α. Δρης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Δημήτριος Ε. Λουκάς, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Σταύρος Ε. Μαλτέζος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ