Αρχική

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο των εκδόσεων Κωσταράκη.

Εδώ θα βρείτε στοιχεία για τις εκδόσεις και τις δραστηριότητές μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Λόγω αλλαγής των συστημάτων μηχανογράφησής μας η ιστοσελίδα αυτή είναι υπό κατασκευή.

Κατά συνέπεια δεν περιέχονται προσωρινά πληροφορίες συνδεδεμένες με βάσεις δεδομένων.

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για εμάς και κάποιες από τις εκδόσεις μας.

Για ειδικές πληροφορίες απευθυνθείτε μέσω της ιστοσελίδας “Επικοινωνία”.

Καλή περιήγηση!